Skip to content

Kurs: S-HLR vuxen

Under utbildningen lär du dig HLR med en- och två-livräddarteknik med enkla hjälpmedel, hur du använder en halvautomatisk defibrillator samt hur du hjälper en person med luftvägsstopp. Du får träna på att agera som vid ett riktigt hjärtstopp och öva teamarbete i scenarier.

Målgrupp för utbildningen är all sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus, tandvårdspersonal samt studenter på vårdutbildningar.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

  • förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
  • utföra HLR med god kvalitet med både en- och två-livräddarteknik
  • behandla en patient med hjärtstopp utifrån handlingsplanen för S-HLR
  • behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer.

4-5 timmar

  • inläst kursbok i S-HLR vuxen
  • genomförd webbutbildning S-HLR vuxen med godkänt resultat

Max 6 deltagare/instruktör

Gärna varje halvår men minst en gång om året