Skip to content

Köpa en hjärtstartare

Vid ett hjärtstopp (medvetslös med ingen eller onormal andning) kan vem som helst drabbas utan förvarning. Vid ett hjärtstopp uppstår ett elektriskt kaos i hjärtat som medför att pumpförmågan upphör och att blodtillföreslen till kroppen avstannar. Att komma igång direkt med hjärtlungräddning och få fram en hjärtstartare är livräddande. Kan en defibrillering från en hjärtstartare sättas in inom 3 minuter är överlevnaden 70%. 

En hjärtstartare eller med annat namn defibrillator ger en elektrisk strömstöt. Internationellt används ordet AED som står för ”Automated External Defibrillator” och som översatt till svenska blir automatiserad extern defibrillator. En hjärtstartare kan vara manuellt, halvautomatiskt eller automatiskt styrd.

Hjärtstartaren analyserar hjärtats rytm och kan avgöra om det är lämpligt att ge en elektrisk stöt, en defibrillering, eller om det är bättre att göra HLR. Som användare kan du inte ge en stöt om hjärtstartaren inte rekommenderar detta.

Dagens hjärtstartare är mycket enkla att använda och alla kan använda dem. De ger talade instruktioner till användaren hur man ska göra och man kan inte ge en strömstöt om det inte är nödvändigt. Hjärtstartaren vägleder användaren genom talade instruktioner, bilder, ikoner eller videoinstruktioner och rörliga bilder.  En tidig strömstöt genom hjärtat kan få hjärtats eget elektriska signalsystem att börja fungera igen.

Viktigt att både ha kunskap i Hjärtlungräddning och kunna utföra det med god kvalité och en Hjärtstartare 

 1. Vid hjärtstopp, larma 112 och starta hjärt-lungräddning, HLR.
 2. Hämta hjärtstartaren om den finns nära.
 3. Starta hjärtstartaren samtidigt som annan person gör HLR.
 4. Följ hjärtstartarens instruktioner.
 5. Rör inte den drabbade personen när strömstöt ges.
 6. Fortsätt direkt med HLR av god kvalitet.
 7. Fortsätt följa hjärtstartarens instruktioner.

Det kan vara svårt att veta vilken hjärtstartare man ska köpa till företaget eller verksamheten – Savelife hjälper er vilken hjärtstartare ni ska välja. 

 • Hjärtstartaren och tillbehör som ska ha godkänt CE-certifikat.
 • Röstinstruktioner och bruksanvisning ska vara på svenska.
 • Hjärtstartaren ska kunna utföra självkontroller av funktion och larma vid fel samt för batteribyte. 
 • Behöver hjärtstartaren anpassas för miljön där den placeras, i uppvärmt skåp t ex?
 • Se över driftsekonomin. Jämför inte bara inköpspris utan även vad utbildning, nya batterier och elektroder kostar.
 • Via Savelife hjälper vi er med nya utbildning, batterier och elektroder.
 • Det finns trygghetsförsäkring vid köp av hjärtstartare, där Savelife hjälper er att teckna försäkring. Försäkringen täcker/ersätter vid stöld, sabotage, tappskador och återställning efter hjärtstoppsbehandling.
 • Olika garantitid gäller för olika hjärtstartare.
 • Vid inköp av hjärtstartare rekommenderas kompletterande HLR-utbildning. Det är viktigt att regelbundet repetera HLR och känna till apparaten som man förväntas använda i en hjärtstoppssituation.
 • Tydlig bild på hur elektroderna ska placeras
 • Vissa hjärtstartare har feedback på sin hjärtstartare vilket ger er vägvisning hur hårt ni ska trycka och vilket tempo ni ska hålla. 
 • Savelife ger er råd under tiden ni är kund hos oss, kostnadsfri support. Tänk på att ha ett eget system/påminnelse för kontroll av er hjärtstartare kontinuerligt. 
 • Vilken IP-klassning har hjärtstartaren… Var har ni tänkt sätta hjärtstartare, inne eller ute. Så hjärtstartaren klarar av den miljön ni har.
 • Är det en arbetsplats där barn vistas, finns det hjärtstartare som kan leverera en ”barndos” av ström. Kan vara att man klickar på en knapp eller nyckel som sätts i hjärtstartaren.
 • Registrering av hjärtstartaren bör ske i Hjärtstartarregistret i samband med inköp. Registrering är kostnadsfri och gör din hjärtstartare synlig för allmänheten och på larmcentralens karta.
 • Optimalt är om ni kan sätta hjärtstartaren på husväggen/fastigheten. Så hjärtstartaren alltid är tillgänglig 24/7. 
 • Behöver ni en hjärtstartare som kan prata flera språk?

Svenska HLR-rådet uppmanar att vid inköp av hjärtstartare ska information ges till kund om vikten av HLR-utbildning för ägare/användare. Att enbart köpa in en hjärtstartare och hänga på väggen ger en falsk trygghet. För att öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus krävs utbildning i HLR, årlig repetition, samt tillgång till fungerande hjärtstartare.

HLR-rådet uppmanar till spridning av hjärtstartare i samhället och ser positivt på initiativ för att utrusta bostäder, arbetsplatser, föreningar och offentliga lokaler med hjärtstartare. Forskning visar att platser där många vistas, eller som har en stor genomströmning av människor har en ökad förekomst av hjärtstopp.

Vid placering av hjärtstartare i samhället rekommenderas att:

 • Hjärtstartare placeras på alla platser med ökad risk för hjärtstopp. Exempel är större arbetsplatser, offentliga förvaltningsbyggnader, buss-, färje- och tågstationer, flygplatser, gym, sim-, och idrottshallar, kongresscentra, hotell, öppenvårdsinrättningar och större affärer/köpcentra. 
 • Hjärtstartare placeras med största möjliga tillgänglighet och synlighet. Placera hjärtstartaren så att den är åtkomlig dygnet runt, året runt. Placera om möjligt hjärtstartaren i uppvärmt skåp utomhus för att allmänheten ska kunna nå den i händelse av ett hjärtstopp i närheten.

Kontroll av hjärtstartare

Det är bra att ha en lista för avbockning att kontroll har skett, vilket datum, samt vem som utfört kontrollen. Många företag gör sin kontroll av hjärtstartare i samband med skyddsrond. 

Klisterelektroder

Gelen på klisterelektroderna åldras, därför måste de bytas med jämna mellanrum. I allmänhet håller de 2-5 år beroende på märke. Vissa hjärtstartare har automatisk kontroll även av klisterelektroderna om de är inkopplade i apparaten. Kontrollera på utsidan av förpackningen det datum som finns instansat. Har datumet överskridits måste elektroderna bytas. Förpackningen måste vara obruten. Klisterelektroder kan inte återanvändas.

Batteriet

Hjärtstartaren utför självtest av batterifunktionen dagligen, veckovis och/eller månadsvis beroende på märke. Om batterinivån är låg larmar apparaten med en ljudsignal och/eller en indikatorruta på framsidan av apparaten. Det finns energi kvar till ett antal defibrilleringar beroende på märke, men batteriet behöver bytas så snart som möjligt. Olika batterier har olika beräknad livslängd. Vid förvaring utomhus i lägre temperaturer förkortas batteritiden. Läs i bruksanvisningen hur din hjärtstartare fungerar. Anvisningar brukar finnas på webben om man söker på respektive tillverkare och hjärtstartarens beteckning.

Hjärtstartaren

Om hjärtstartaren förvaras utomhus kontrollera att ingen åverkan har skett, att den är på rätt plats och att den inte har blivit utsatt för fukt eller damm. Tryck på på/av knappen för att starta och se om den lyser. Vissa hjärtstartare startar automatiskt när användaren öppnar locket till apparaten.
Kontrollera även att röstinstruktionerna om hur du ska utföra HLR startar direkt.

Övrigt

Är hjärtstartaren utmärkt så att den kan hittas vid nödläge? Du bör tillse att det finns rakhyvel och sax i hjärtstartarens låda för att klippa kläder och/eller raka bort hår på bröstkorgen för att klisterelektroderna ska fästa.
Se till att din hjärtstartare är registerad till Sveriges Hjärtstartarregister.  För att fler personer ska kunna räddas till livet vid hjärtstopp, är vi tacksamma om hjärtstartaren registreras, så att larmcentralen och allmänheten kan se var den finns på kartan. Registrering är gratis och utförs enkelt på registrets hemsida