Skip to content

Kurs i hjärtlungräddning (HLR) och första hjälpen

Första hjälpen & HLR handlar om att ha kunskap och att våga agerar vid olycka eller sjukdomsfall. Ni lär er grunderna i att hantera flertal livshotande situationerna. Tillsammans med instruktör från ambulanssjukvården ger vi er förutsättningar att ni ska våga och känna er trygga i att ingripa.

Savelife är unika för vi tittar alltid på vad Ni har för behov och utifrån era risker. Tillsammans med er skräddarsyr vi den utbildningen som är bäst lämpad för er. Alla deltagare tränar på egen hlr-docka för optimal träning. Vi fokuserar på mycket praktisk träning tillsammans med scenarioträning (så nära verkligheten ni kan få med bra rollspel).

 • HLR:
  Medvetandekontroll
  Andningskontroll
  HLR med praktiska övningar
  Hjärtstartare i olika scenario
 • Att förstå vem som behöver första hjälpen och ge första hjälpen vid sjukdomar eller olyckor.
  Exempel: Brännskada, diabetes, allergi, bröstsmärta, stroke, blödningar, benbrott, nackryggskada mm.
 • Larma 112, ringa 1177 eller andra viktiga samhällsfunktioner
 • Träna med hjärtstartare
 • Livräddning vid luftvägsstopp
 • Stabilt sidoläge
 • Stoppa blödningar
 • XABCDE
 • Att praktiskt utföra AKUT-testet, hjärt-läge, tryckförband mm

3-4 timmar
Beroende på innehåll och tillval kan tiden förlängas.

Efter genomförd kurs erhålla alla kursdeltagare digitalt kursintyg samt tillgång till Savelife första hjälpen app. Appen hjälper er sedan att påminna er när det är dags att gå kurs igen.

På din arbetsplats ska det finna rutiner och beredskap för den aktuella verksamhetens art och risker enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, 1999:7. Enligt föreskrifterna ska detta tränas regelbundet samt tillräckligt många anställda ska kunna ge första hjälpen. HLR-rådet rekommenderar träning varje år.

Savelife följer de internationella riktlinjer från det Europeiska HLR-rådet publicerade 2021, (erc.edu).