Savelife rekommenderar

Osäker på vilken utbildning som passar dig? Bästa valet för nybörjare är första hjälpen.


Utbildas av ambulanspersonal med flera års erfarenhet från verkligheten.

Varför välja oss?

Räddar Liv

Vi har alla räddat liv med hjärt-lungräddning och första hjälpen ute i samhället

Erfarenhet

Tillsammans mer än 50 års erfarenhet av utbildningar.

Nöjda Kunder

Kunderna återkommer och tipsar andra om oss.

Stor Kundbas

Vi har allt från mycket stora företag till mindre, i alla branscher.

Flexibla

Vi anpassar utbildningen efter ert behov och hur och var det passar bäst för er.

Certifierade

Vi är legitimerade sjuksköterskor med specialistexamen inom ambulanssjukvård & instruktörer från Svenska HLR rådet och Första Hjälpen rådet.

Till företag & privatpers

Första Hjälpen riktar sig till alla.
Tidig identifiering av ett livsfarligt läge samt att kunna ge första hjälpen kan ha en avgörande betydelse för en individ som drabbas av plötslig olycka eller sjukdom. läs vidare

Till föräldrar & skolor

Var ska du göra när ditt barn sätter i halsen, får en allergisk reaktion, ramlar från gungställningen? Utbildningen ge dig kunskap i att ta hand om sjukdomar/olyckor som sker i hemmet/skolan läs vidare

Till företag & privatperson

Ni får kunskap att hantera hjärtstopp, luftvägstopp och medvetslöshet. Utbildningen följer Svenska HLR-rådets riktlinjer​ läs vidare

Till insatspersonal

Vi simulerar flertal hjärtstopp i olika miljöer anpassat till er arbetsplats läs vidare

Ni får kunskap att hantera hjärtstopp, luftvägstopp och medvetslöshet. Utbildningen följer Svenska HLR-rådets riktlinjer​ läs vidare

Bli instruktör i HLR/första hjälpen

Vi hjälper dig att bli instruktör inom HLR-rådets alla utbildningar
läs vidare

Till dig som jobbar i/vid vatten

Vi lär er att på ett snabbt och säkert sätt ta hand om nödställda i och kring vatten läs vidare 

Till företag & privatpers

Utbildningen är anpassad efter lagen om Systematiskt Brandskyddsarbete som alla arbetsplatser ska följa läs vidare

Kunskap räddar liv!

Vi hjälper dig att bli instruktör inom HLR-rådets alla utbildningar​
läs vidare

Utbildningen hjärtstartare kan rädda liv läs vidare

Vi lär er att på ett snabbt och säkert sätt ta hand om nödställda i och kring vatten läs vidare

Utbildningen är anpassad efter lagen om Systematiskt Brandskyddsarbete som alla arbetsplatser ska följa läs vidare

Osäker på vad du ska välja, vi hjälper dig!

Om inte vet var du ska börja

Kontakta oss

Är du intresserad av våra utbildningar men osäker på vilken utbildning som passar dig bäst? kontakta oss

Filmer/Kunskaper

Lär dig om första hjälpen eller uppdatera minnet med våra snabb kurser i video format se filmer