Skip to content

Utbildningar

Våra instruktörer jobbar parallellt inom ambulansen med minst 20 års erfarenhet.

Fysiska utbildningar

Vi specialanpassad varje utbildning för ert företags behov. Vi fokuserar på praktisk träning där vi gör scenario-övningar i er arbetsmiljö. Efter kursen erhåller ni Savelife egna framtagna app inom första hjälpen och HLR.

Grundläggande utbildningar

Hjärtlungräddning (HLR) med hjärtstartare inkl. Första hjälpen
Ni lär er grunderna i att hantera flertal livshotande situationer vid olycka eller sjukdomsfall.

Hjärtlungräddning (HLR) med hjärtstartare
Kursen är lämplig för dig som vill ha kunskap i hur du ska agera i ett hjärtstopp och kunskap i att hantera en hjärtstartare. 

Barn hjärtlungräddning (HLR)
Ni lär er Barn-HLR 0-18 år, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp.

Branschspecifika utbildningar

HLR för insatspersonal
Jobbar du som räddningspersonal, väktare, polis, badvakt är denna kurs lämplig för dig.

Hjärtlungräddning (HLR) och elskador
HLR med elolyckor anpassad för dig som jobbar som elektriker, fastighetstekniker eller ofta är i kontakt med elektronik.

Heta arbeten
Heta arbeten är en utbildning enligt Svenska Brandskyddsföreningens utbildningsplan.

Brandfarliga arbeten
En utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå

Brandutbildningar

Grundläggande brandutbildning
Teoretisk och praktisk kurs som ger deltagarna kunskap om släckmetoder och brandförebyggande åtgärder

Utrymningsledare
För personal som ska verka med utrymningsansvar inom såväl företag, industri, handel och institutioner som kommunal eller statlig verksamhet.

HLR för sjukvårdspersonal

S-HLR Vuxen
För all sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus, tandvårdspersonal samt studenter på vårdutbildningar.

S-HLR Barn
För all sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus, tandvårdspersonal samt studenter på vårdutbildningar.

A-HLR Vuxen
A-HLR vuxen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen

A-HLR Barn
A-HLR barn är en påbyggnadsutbildning till S-HLR barn

Instruktörsutbildningar

Instruktörsutbildning i vuxen HLR
Du lär dig att hålla grund- och repetitionsutbildning i Vuxen-HLR

Instruktörsutbildning i barn HLR
Du lär dig att hålla grund- och repetitionsutbildning i barn-HLR

Instruktörsutbildning i första hjälpen och hjärtlungräddning(HLR)
Utbildar instruktörer som ska hålla grund- och repetitionsutbildningar i Första hjälpen och HLR

Instruktörsutbildning S-HLR vuxen
Utbildning till instruktör i S-HLR vuxen och behörig att hålla grund- och repetitionsutbildning i S-HLR vuxen.

Instruktörsutbildning S-HLR barn
Utbildning till instruktör i S-HLR barn och behörig att hålla grund- och repetitionsutbildning i S-HLR barn.

Online utbildningar

E-learning i första hjälpen. 
Du får kunskaper i första hjälpen vid olycksfall och sjukdom som kan rädda både dig själv och andra!

Första hjälpen barn

Första hjälpen vuxna

Öppna kursdatum

Emellanåt erbjuder vi öppna kurser.

Kommer kurser till 2024, januari. Både A-HLR, S-HLR och grundkurser.