Skip to content

Första hjälpen och HLR utbildningar för företag

Savelife utbildar i första hjälpen och hjärtlungräddning i hela Sverige. Våra instruktörer jobbar parallellt inom  ambulansen, med minst 20 års erfarenhet.  Vi fokuserar på praktisk träning.

Rädda liv – boka en första hjälpen och HLR utbildning

Idag drabbas 6000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus varje år. Att ha rätt kunskap är avgörande för personens överlevnad. Vilka åtgärder ska du göra när någon drabbas av stroke, allergisk reaktion, ont i bröstet, trafikolycka, blir medvetslös mfl.

Med rätt kunskap ökar chansen till överlevnad. Gå en kurs hos oss och lär dig livsviktig kunskap som räddar liv. Den mest sålda kursen som vi erbjuder är första hjälpen med hjärtlungräddning (hjärtstartare).

Hos savelife har vi digitalafysiska och e-kurser inom första hjälpen. När du bokar kurser ser vi till att du får rätt kunskap. Vi har utbildat i första hjälpen i över 20 år.  Vi specialanpassar alltid kurserna efter era speciella förutsättningar. Därför är alla våra kurser unika för att ni ska få den bästa kursen. 

Det som är unikt med oss är att ni utbildas av ambulanspersonal! 

Köpa en hjärtstartare

De flesta hjärtstopp sker i hemmet och på arbetsplatsen. SaveLife guidar dig till rätt köp

Onlinekurs i första hjälpen

Har du inte tid eller möjlighet att delta i en fysisk utbildning erbjuder vi första hjälpen som onlinekurs.

Första hjälpen kit för företag

Är det svårt att veta vilken typ av utrustning ni behöver på arbetsplatsen? Vi har satt ihop flera företagspaket att välja bland.

Lär dig rädda liv med SaveLife!

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:7 ska det finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och olycksfall med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Även tillräckligt många personer på arbetsplatsen ska kunna ge första hjälpen & HLR.

Vi erbjuder utbildning med Instruktörer som jobbar parallellt inom ambulansen med minst 20 års erfarenhet från akutsjukvård.

Varje utbildning är specialanpassad utbildning för ert företag och era förutsättningar. Vi har Scenario-övningar i er arbetsmiljö. Fokus i utbildningen ligger på praktisk träning.