Skip to content

Instruktörsutbildning vuxen S-HLR


Efter genomgången utbildning är du instruktör i S-HLR vuxen och behörig att hålla grund- och repetitionsutbildning i S-HLR vuxen. Du får även utbilda i Vuxen-HLR.

När du genomfört instruktörsutbildning i S-HLR ska du kunna:
• planera och genomföra grund-och repetitionsutbildning i HLR Vuxen
• skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
• bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet samt kan behandla en patient med hjärtstopp enligt
riktlinjerna för S-HLR Vuxen
• leda scenarioträning och förstå vikten av bra teamarbete och kommunikation
• veta hur nya riktlinjer för HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.

  • Sett utbildningsfilmen ”Vuxen-HLR 2021”
  • Genomfört webbutbildningen på grund- och instruktörsnivå i Vuxen-HLR. Godkänt resultat på instruktörsnivå.
  • Läst instruktörsbok i Vuxen-HLR.
  • Godkänd grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR vuxen senaste halvåret.
  • Godkänt resultat på webbutbildning, både kurs- och instruktörsnivå i S-HLR vuxen.
  • Inläst kurs- och instruktörsbok i S-HLR vuxen
  • Förberedda träningsuppgifter

7 timmar

Max 6 kursdeltagare/instruktör