Skip to content

Stroke

  Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning, antingen en propp eller blödning i hjärnan. Det är viktigt att dessa personer kommer inom vård genast. I Sverige drabbas cirka 25 500 personer varje år av stroke i alla åldrar. Läs mer om stroke på 1177.se

  Stroke kan orsakas av

  • Högt blodtryck
  • Diabetes
  • Hjärtsjukdom
  • Stress
  • Rökning
  • Alkoholmissbruk
  • Åderförkalkning
  • Förmaksflimmer

  Symtom

  Detta kan tyda på att en person har drabbats av stroke:

  • Förlamning/domning /svaghet av den ena kroppshalvan
  • Balanssvårigheter
  • Svårigheter att gå
  • Talsvårigheter
  • Svårigheter att förstå
  • Förvirring
  • Personlighetsförändring
  • Synnedsättning ett öga eller båda ögonen
  • Svårigheter att svälja
  • Outhärdlig huvudvärk
  • Kraftigt illamående
  • Medvetslöshet

  Åtgärder

  • Gör akut-test, om ett eller flera symtom upptäckts – larma 112
  • Ansikte: be personen att le och visa tänderna. Om mungipan hänger larma 112
  • Kroppsdel: be personen lyfta armarna och håll kvar i 10 sekunder. Om ena armen inte går att lyfta eller faller, larma 112.
  • Uttal: be personen att upprepa en mening “det är vackert väder idag”. Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord – larma 112
  • Tid: Larma 112 tidigt för att snabbt få behandling och minska risken för bestående skador.
  • Den drabbade ska till sjukhus med ambulans, med blåljus.
  • Ge inget att dricka

   Vid medvetslöshet
  • Kontrollera att personen andas  normalt
  • Lägg personen i stabilt sidoläge
  • Förhindra nedkylning, använd  kläder, filtar över och under  personen.

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.