Skip to content

Cirkulationssvikt

  Cirkulationssvikt är när blodet inte pumpas runt som vanligt. Det som då händer är att man inte får tillräckligt med syre och näring. Huden mister då sin färg och blir blek och kall. Tillståndet kan bli livshotande. Läs mer om cirkulationssvikt på 1177.se

  Symtom

  • Huden är blek och kallsvettig
  • Andningen är ytlig och snabb
  • Frossa
  • Oro
  • Törstig
  • Slö
  • Medvetandesänkt

  Åtgärder

  Vid olycksfall:

  • Placera personen på rygg, personen ska ligga plant 
  • Stoppa blödning
  • Minska risken att personen blir kall, förse personen med kläder/jackor/filtar under och över personen 
  • Ingen dryck
  • Larma 112 

  Sjukdomsfall om personen blir medvetandesänkt

  • Höjda ben 
  • Minska risken att personen blir kall, förse personen med kläder/jackor/filtar under och över personen.

  Vid medvetslöshet:

  • Stabilt sidoläge och hela tiden ha kontroll över att personen andas
  • Larma 112

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.