Skip to content

Astma

  Astma är en inflammatorisk luftvägssjukdom. Vid astma uppstår följande: förträngning i luftvägarna, slemhinnan i luftrören svullnar samt segt slem i andningsvägarna bildas. Läs mer om astma på 1177.se

  Astma kan bero på flera faktorer; kyla, ansträngning, överkänslighet/allergi mot t ex pollen, parfym, djur, damm etc. 

  *Hjärtläge

  Symtom

  Detta kan tyda på att personen har drabbats av astma:

  • Svårt att andas, andnöd
  • Svårt att prata
  • Andningen är pipande och väsande
  • Blek och/eller blå färg i ansikte, läppar och nagelband
  • Andas snabbt
  • Ser ansträngd ut
  • Tar sig för halsen
  • Andas tungt och hostar
  • Ångest och oro

  När är det bråttom:

  • Larma 112 genast när personen har mycket svårt att andas, trots att personen har använt sina läkemedel

  Åtgärder

  • Arbeta utifrån XABCDE, försök avlägsna personen ifrån det som orsakat anfallet, byt miljö, öppna fönster
  • Vid allmänpåverkan, svårt att andas trots använt dina läkemedel larma 112
  • Placera personen i sittande ställning, * hjärtläge – se bild
  • Hjälp personen att ta sin astmamedicin. Lossa åtsittande kläder
  • Förmå personen att andas lugnt
  • Om medvetslös, placera i stabilt sidoläge och kontrollera andningen
  • Undvik rökiga miljöer

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.