Introduktion
Olycksfall
Sjukdomsfall
Allmänt

Allergisk åtgärd barn

Larma 112
Använd injektionspenna med adrenalin
Flytta barnet från Livsfarligt läge
Sätt personen i hjärtläge, se bild
 • Det första du gör är att be någon larma 112 om någon finns i din närhet, annars får du larma 112 själv.
 • Hjälp till att få fram injektionspennan med adrenalin så att barnet kan ta den första dosen själv/hjälp barnet.
 • Om inte första dosen hjälper ska andra dosen ges efter 5 minuter.
 • Placera barnet i sittande ställning, mot en vägg eller att du får stötta upp barnet, hjärtläge (se bild).
 • Försäkra dig om att barnet har tagit sin allergimedicin
  (tablett/ spruta)
 • Ta bort det som orsakat själva anfallet eller flytta barnet till en säker plats.
 • Om barnet blir yr eller känner sig svimfärdig, lägg barnet ner. Höj benen och tillse att barnet förblir liggande tills ambulans anlänt.Kontrollera andningen hela tiden.

Vid medvetslöshet

 • Kontrollera medvetande och andning – andas barnet så lägg barnet i stabilt sidoläge.
 • Barnet ska andas regelbundet och med högre andningsfrekvens än du.