AED3_EV_Check-2

Hjärtstartare Köpguide – Vilken hjärtstartare ska du välja?

HLR-rådets rekommendationer vid inköp av hjärtstartare.

Hjärtstartare – Läkemedelsverket har varit remissinstans.

 • Hjärtstartaren ska följa Svenska HLR-rådets riktlinjer
 • Röstinstruktioner och bruksanvisning ska vara på svenska
 • Hjärtstartaren och nödvändiga tillbehör, såsom elektroder, ska vara CE-märkta
 • Hjärtstartaren ska ge tydliga instruktioner steg-för-steg och elektroderna ska visa tydliga instruktioner för applicering
 • Hjärtstartaren ska uppmärksamma användaren på eventuella fel. Detta innebär i regel att den bör kunna utföra självkontroller av funktion och larma vid fel. Skulle hjärtstartaren inte fungera bör man vända sig till leverantören/tillverkaren (alternativt Läkemedelsverket)
 • I vilken miljö ska hjärtstartaren förvaras och användas – ex. kontor, sportanläggning eller kanske utomhus? Behöver apparaten anpassas för att kunna behandla barnhjärtan? Modellerna skiljer sig åt.
 • Priset kan vara avgörande, men se även på driftsekonomin. Jämför inte bara inköpspris utan se även på vad nya batterier och elektroder kostar.
 • Ta reda på hur ni kan beställa nya batterier och elektroder (efter att ni använt hjärtstartaren eller att livslängd på batteri/elektroder har gått ut).
 • Vilken garantitid gäller? Vilken support och service erbjuds av leverantören över längre tid? Hjärtstartaren bör kunna uppdatera mjukvaran om riktlinjer för behandling ändras.
 • Vid köp av hjärtstartare rekommenderas utbildning. Det är viktigt att regelbundet öva hjärtlungräddning och känna till apparaten som man förväntas använda i en hjärtstoppssituation.
 • Hjärtstartaren bör vara tydligt utmärkt enligt HLR-rådets rekommendationer (http://hlr.nu/artikel/skylt-hjartstartare).
 • Hjärtstartaren bör placeras så tillgänglig och synlig som möjligt.
 • Kostnadsfri registrering av hjärtstartaren bör ske på www.hjartstartarregistret.se i samband med inköp. Investeringen ni gjort är livsviktig. Meddela därför grannar, anställda, kunder, besökare etc. att ni har en hjärtstartare. På det sättet ökar sannolikheten att den används i händelse av ett hjärtstopp.

CHECKLISTA:

Följer apparaten HLR-rådets svenska riktlinjer? ! Röstinstruktioner och bruksanvisning på svenska? ! CE-märkning? ! Enkelhet? Driftsäkerhet? ! Användningsområde? Behov av barnelektroder? ! Totalpris (inköpspris/driftskostnad elektrod/batteri)? ! Garanti? Införskaffande av nya elektroder? Uppgradering till nya riktlinjer? ! HLR-utbildning i samband med inköp? ! Utmärkning av hjärtstartare? Placering och synlighet? ! Registrering på www.hjartstartarregistret.se?

 

Hitta din nya Hjärtstartare

 

Share this post