Skip to content

Kurs: S-HLR barn

Under utbildningen lär du dig HLR med en- och två- och tre-livräddarteknik med enkla hjälpmedel, hur du använder en halvautomatisk defibrillator samt hur du hjälper ett barn 0 – 18 år  med luftvägsstopp. Du får träna på att agera som vid ett riktigt hjärtstopp och öva teamarbete i scenarier.

Målgrupp för utbildningen är all sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus, tandvårdspersonal samt studenter på vårdutbildningar.

• känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur du kan förebygga dem
• förstå vikten av tidigt larm
• kunna utföra HLR med god kvalitet som ensam livräddare, med två-livräddarteknik och med tre livräddare
• kunna behandla ett barn med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR barn
• kunna behandla ett barn med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer
• förstå vikten av teamarbete och strukturerad kommunikation.

4-5 timmar

  • Inläst kursbok i S-HLR barn.
  • Genomförd webbutbildning i S-HLR barn med godkänt resultat.