Skip to content

Instruktörsutbildning vuxen HLR

Under utbildningen lär du dig att hålla grund- och repetitionsutbildning i Vuxen-HLR.

När du genomfört instruktörsutbildning i Vuxen-HLR ska du kunna:

  • planera och genomföra grund- och repetitionsutbildning i Vuxen-HLR enligt kursplanen
  • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
  • bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
  • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.
  • deltagit i Vuxen-HLR grundutbildning inom 6 månader före instruktörsutbildning
  • sett instruktionsfilmen Vuxen-HLR
  • läst instruktörsboken Vuxen-HLR
  • genomfört webbutbildningen på grundnivå
  • godkänt resultat på webbutbildning instruktörsnivå
  • förberett träningsuppgifter.

5-6 timmar