Skip to content

Instruktörsutbildning i första hjälpen och hjärtlungräddning

Att utbilda instruktörer som i sin tur håller grund- och repetitionsutbildningar i Första hjälpen och HLR.

Alla personer i samhället som ska ge utbildning i Första hjälpen och HLR.

När du genomfört instruktörsutbildning i Första hjälpen ska du kunna:

  • planera och genomföra grundutbildning och repetitionsutbildning i Första hjälpen enligt kursplanen
  • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
  • bedöma att deltagarna kan utföra första hjälpen åtgärder samt HLR med god kvalitet
  • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.
  • instruktör i Vuxen-HLR
  • deltagit i Första hjälpen och HLR grundutbildning inom 6 månader före instruktörsutbildning
  • läst kursbok och instruktörsbok i Första hjälpen
  • genomfört webbutbildning på grund- och instruktörsnivå med godkänt resultat, samt tittat på filmerna
  • förberett dina träningsuppgifter.

Instruktörsutbildningen med 6 deltagare, tar ca 8 timmar inklusive tid avsatt för lunch/fika med totalt 1 timme.

I kursbeskrivningen finns en ungefärlig tidsåtgång angiven för varje steg.