Skip to content

Instruktörsutbildning barn S-HLR


Efter genomgången utbildning är du instruktör i S-HLR barn och behörig att hålla grund- och repetitionsutbildning i S-HLR barn. Du får även utbilda i Barn-HLR.

• planera och genomföra grund- och repetitionsutbildning i Barn-HLR och S-HLR Barn enligt kursbeskrivningen för respektive  program
• skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
• bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet samt kan behandla ett barn med hjärtstopp enligt
handlingsplanen för S-HLR Barn
• leda scenarioträning och förstå vikten av bra teamarbete och kommunikation
• veta hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.

  • Godkänd grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR barn senaste halvåret
  • Inläst kurs- och instruktörsbok i S-HLR barn
  • sett utbildningsfilmen
  • gjort webbutbildningen
  • läst in instruktörsbok i Barn-HLR.
  • Godkänt resultat på webbutbildning, både kurs- och instruktörsnivå i S-HLR barn.
  • Förberedda träningsuppgifter

7 timmar

Max 6 kursdeltagare/instruktör