Skip to content

Instruktörsutbildning barn HLR

Under utbildningen lär du dig att hålla grund- och repetitionsutbildning i Barn-HLR.

När du genomfört huvudinstruktörsutbildning i Barn-HLR ska du kunna:

  • planera och genomföra grund- och repetitionsutbildning i barn-HLR enligt kursplanen
  • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
  • bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
  • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.
  • deltagit i Barn-HLR grundutbildning inom 6 månader före instruktörsutbildning
  • sett instruktionsfilmen Barn-HLR
  • läst instruktörsboken Barn-HLR
  • genomfört webbutbildningen på grundnivå
  • godkänt resultat på webbutbildning instruktörsnivå
  • förberett träningsuppgifter.

5-6 timmar