Skip to content

Kurs: Hjärtlungräddning(HLR) för insatspersonal

Jobbar du som räddningspersonal, väktare, polis, badvakt är denna kurs lämplig för dig.
Ni får kunskap och öva på hjärtlungräddning med fokus på praktiska övningar/scenario.

Tillsammans med instruktör från ambulanssjukvården ger vi er förutsättningar att ni ska våga och känna er trygga i att ingripa.

Savelife är unika för vi tittar alltid på vad Ni har för behov och utifrån era risker. Tillsammans med er skräddarsyr vi utbildningen som är bäst lämpad för er. Vi fokuserar på mycket praktisk träning tillsammans med scenarioträning (så nära verkligheten ni kan få med bra rollspel).

 • Vuxen-HLR, en- och tvålivräddarteknik
 • Vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
 • Larmrutiner
 • Fysiologi vid hjärtstopp
 • Andningsmask
 • Akututrustning
 • Apparatgenomgång
 • Använda en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
 • Handlingsplanen
 • Situationsanpassad träning
 • Säkerhetsaspekter

4 timmar

 • Inläst kursbok i D-HLR
 • Godkänd webbutbildning för D-HLR

Varje kursdeltagare kommer:

 • att få en kursbok att läsa in före kursen.
 • att få ett kompetenskort i godkänd genomförd kurs.