Skip to content

Kurs: Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå, till exempel svetsning och lödning. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå denna utbildning för att få det tillstånd som krävs. 

  • Lagstiftning och försäkringar.
  • Brandkunskap.
  • Förebyggande brandsäkerhet.
  • Riskhantering.
  • Säkerhetsregler.
  • Brandfarlig vara.
  • Praktisk släckövning.
  • Övningsuppgifter.
  • Certifieringstest.

Efter genomförd utbildning ska du ha kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter Brandfarliga Arbeten. Du ska också få förståelse för risksituationer på just din arbetsplats och direkt kunna tillämpa kunskaperna i ditt arbete.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med brandfarliga arbeten, exempelvis svetsning, takarbete, lödning, skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg.

Utbildning vänder sig också till dig som ger tillstånd för Brandfarliga arbeten eller är brandvakt.

1 dag

Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ett personligt intyg. Intyg är giltigt i 5 år.