Skip to content

Kurs: A-HLR vuxen

A-HLR vuxen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen där du får lära dig att  självständigt och i team behandla patienter med hjärtstopp enligt handlingsplanen för A-HLR vuxen.

Utbildningen riktar sig främst till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt ska kunna behandla patienter med hjärtstopp enligt riktlinjerna för A-HLR vuxen.

Efter genomförd utbildning i A-HLR vuxen ska deltagaren
kunna:
• utföra HLR med god kvalitet och använda både halvautomatisk och manuell defibrillator på ett
effektivt och säkert sätt
• behandla en patient med hjärtstopp enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR vuxen
• förstå vikten av teamträning och teamarbete.

4-6 timmar beroende på antal deltagare

  • genomförd S-HLR vuxen