Skip to content

Kurs: A-HLR barn

A-HLR barn är en påbyggnadsutbildning till S-HLR barn där du får lära dig att  självständigt och i team behandla barn med andningsstopp eller hjärtstopp enligt handlingsplanen för A-HLR barn.

Utbildningen riktar sig främst till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständig ska kunna behandla barn med hjärtstopp enligt HLR-rådets riktlinjer.

Efter genomförd utbildning i A-HLR barn ska deltagaren kunna:
• förstå bakomliggande orsaker till hjärt- och andningsstopp hos barn och hur du kan förebygga dem
• behandla ett barn med hjärtstopp enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR barn
• förstå vikten av teamarbete och teamträning
• förstå varför riktlinjer till barn och vuxna skiljer sig åt.

6-8 timmar beroende på antal deltagare

Godkänd grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR barn senaste halvåret. Inläst kursbok och godkänt resultat på webbutbildningen i A-HLR barn.