Utbildningen riktar sig till insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, brandmän, polis, personal i simhallar, flygpersonal, etc.) och som har tillgång till hjärtstartare. Instruktören delar med sig av sina erfarenheter från ambulansjukvården.

 

Betala nu eller vid kurstillfälle

Utbildningar

Vattenlivräddning

Kurslängd: ca 3 timmar

Varje år drunknar mer än ca 200 personer i Sverige.
Vi lär er att på ett snabbt och säkert sätt ta hand om nödställda i och kring vatten.

Kursinnehåll:

  • livbojhantering
  • förlängd arm
  • upptag från kant
  • nerdyk till botten
  • hantering av nödställd person i vatten
  • bogsering av person i vatten
  • Ni utbildas av havslivräddare som utbildats på livräddarskolan Tylösand, Halmstad.

 

Betala nu eller vid kurstillfälle