Tydliggör vart livräddningsprodukter förvaras

Skyltar som informerar om hjärtstartare
215.00 kr

klisteretikett, hjärtstartare i lokalen.

14.00 kr

Hårdplast, bild på bägge sidor av skylten.
Storlek är A4, finns även i A5 format.

25.00 kr105.00 kr
90.00 kr