Resusci Anne introducerades 1960 och sedan dess så har Laerdal spridit budskapet om hur

livsviktigt det är med utbildning i HLR. Självklart i sjukvården, men också ute i samhället!

“Annedockan” har tränat över 400 miljoner människor i dessa livsviktiga färdigheter. Resultatet är att cirka en miljon människor har blivit räddade.

Little Anne med QCPR-feedback som hjälper dig att uppnå HLR av högre kvalitet, bättre utbildningsresultat och större deltagarengagemang.