AED Plus

AED plus hjälper livräddaren genom hela återupplivningensprocessen och samtidigt hjälper dig att utföra korrekt hjärtmassage. Hjärtstartare mäter djup och frekvens och ger vägledning som säkerställer en effektiv utförd hjärtmassage. Alla som drabbas behöver optimal hjärtmassage för att överleva.

Grafisk- och användarvänlig design
En bild säger mer än tusen ord. Det unika pedagogiska gränssnittet, bilder kombinerade med röst- och textmeddelanden på svenska, hjälper livräddaren genom varje steg.
Lampor vid bilderna visar dig vad som ska göras – i rätt ordning. Text och röstmeddelanden följer bilderna och hjälper dig att utföra de viktiga interaktioner som kan rädda liv. Bilderna och röstmeddelandena säkerställer att alla steg i kedjan som räddar liv görs och att eventuell strömstöt (defibrillering) utförs snabbt.

12,900.00 kr  Excl. Moms
1,390.00 kr  Excl. Moms