Skip to content

Första hjälpen utbildning för Vuxen – Savelife

  Aktuell status
  Ej anmäld
  Pris
  495,00 kr
  Johan
  Varmt välkomna till kursen “första hjälpen vuxna”

  Vi har skapat en webbutbildning för dig som vill lära dig första hjälpen men inte kan delta i en praktisk utbildning.

  Den här utbildningen ger dig kunskaper som kan göra stor skillnad vid en livshotande olycka eller sjukdom. Du är välkommen att boka en utbildning under ledning av en av våra instruktörer vid ett senare tillfälle.
  Vi utbildar i hela landet.

  I den här kursen går vi igenom de viktigaste delarna i Första Hjälpen 
  enligt ERC:s riktlinjer 2021 som bygger på forskning.

  Syftet med att ha kunskaper i första hjälpen är att:

  • få kunskap om larmrutiner
  • prioritera på en olycksplats
  • minska den drabbades lidande
  • öka överlevnaden vid olycksfall eller sjukdom 

  Du kan välja mellan två utbildningsprogram

  • Första hjälpen till vuxna
  • Första hjälpen till barn

  Varje del består av en kort film (1-2 minuter), inledande information, åtgärd, alltså vad du ska göra och frågor att arbeta med. Du får svara på några frågor innan du kan gå vidare till nästa delmoment. 

  Efter kursen får du ett kursintyg skickat till din mailadress.

  Ni får tillgång till kursen i 365 dagar.

  Vi rekommenderar att vi kommer till er för att ni ska få träna praktiskt under handledning av en instruktör. Vi ger gärna utbildning i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR vid samma tillfälle. Kurstid cirka 3-4 timmar.
  Har du kunskaper i HLR ökar sannolikheten att du kommer att hjälpa till med dina kunskaper i första hjälpen eftersom du också vet och har tränat på, vad du gör om det värsta skulle inträffa, ett hjärtstopp.
  Vi kommer gärna till er så ni får möjlighet att träna både hjärt-lungräddning och Första hjälpen praktisk med rejäla dockor och första hjälpen material.

  Lycka till och varmt välkomna!

  © Copyright SaveLife AB/Heartex första hjälpen AB, 2022