Skip to content

Kramp/Epilepsi

  Kramp/epilepsi

  Kramp/epilepsi är när den normala funktionen störs av skada, sjukdom, feber, infektioner, förgiftning. En oregelbunden elektrisk aktivitet i hjärnan utlöser kramp. 

  Symtom

  • Kramp kan vara ett tecken på hjärtstopp.
  • Medvetandesänkning
  • Ryckningar och muskelspänningar
  • Andningssvårigheter
  • Blålila ansiktsfärg
  • Urinavgång
  • Okontaktbar
  • Medvetslös
  •  

  Åtgärd

  • Larma 112
  • Håll ej fast personen, skydda huvudet mot skador med kläder eller dina händer
  • Lossa åtsittande kläder
  • Motverka nedkylning
  • När anfallet är över lägg i stabilt sidoläge
  • Kontrollera att andningen är normal hela tiden
  • När anfallet är över undersök eventuella sårskador och åtgärda.
  • Om ingen eller onormal andning larma 112, starta hjärt-lungräddning

  Källa:

  1177.se
  cprguidelines.eu
  internetmedicin.se
  hlr.nu

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177 eller larmcentralen 112. 

  Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.