Skip to content

Diabetes

  diabetes

  Dibetes är en ämnesomsättningsjukdom som beror på brist på det blodsockerrreglerande hormonet insulin. Finns två typer av diabetes, typ 1 och typ 2. 

  Symtom vid lågt blodsocker

  • Blek och kallsvettig
  • Irritation
  • Hunger
  • Skakningar eller kramper
  • Yrsel
  • Oro
  • Trötthet
  • Frånvarande, och tittar rakt in i väggen och ni får ingen kontakt 
  • Medvetslöshet

  Åtgärd vid lågt blodsocker

  • Ge i första hand druvsocker, motsvarande 15-20 gram glukos (5-7 bitar). Var noga med att personen kan svälja, så den drabbade inte sätter i halsen
  • Om symtomen kvarstår efter 15 minuter, upprepa 15-20gram glucos
  • Har ni inte druvsocker kan ett alternativ vara att ge godis/sötsaker, juice
  • När de har återhämtat sig efter intagit av glucos, uppmanna personen att äta smörgås eller liknande
  • Stanna hos personen hela tiden
  • Larma 112

  Om personen inte kan svälja eller är medvetslös:

  • Kontrollera att andningen är normal
  • Lägg i stabilt sidoläge
  • Larma 112 och berätta vad som hänt och vad du misstänker
  • Om ingen eller onormal andning larma 112, starta hjärt-lungräddning

  Källa:

  1177.se
  cprguidelines.eu
  internetmedicin.se
  hlr.nu

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.
  2022