INSTRUKTÖRSUTBILDNING VUXEN-HLR

Förkunskaper för instruktörsutbildning i Vuxen-HLR Deltagit i grundutbildning i Vuxen-HLR Sett instruktionsfilmen vuxen-HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp Läst in instruktörsbok i vuxen-HLR Läst in kursbok Första hjälpen och hjärt-lungräddning Genomfört webbutbildning på instruktörsnivå Förberett träningsuppgift Kursinnehåll Övningar att instruera andra deltagare genom de praktiska momenten. Lärandemål för deltagare instruktörsutbildning vuxen-HLR Efter genomgången instruktörsutbildning Vuxen HLR skall

Läs mer »