Skip to content

Applikation

Elolycka

Varje år sker över 300 elolyckor i Sverige. Men mörkertalet kan vara stort. Vid elolycka larma 112 vid strömgenomgång eller ljusbåge, tex blixt, Läs mer… Read More »Elolycka

Drunkning

Alla drunkningstillbud ska till sjukhus. Läs mer om drunkning på 1177.se Åtgärder Medvetslös med normal andning Medvetslös med ingen eller onormal andning Förväntade symtom om… Read More »Drunkning

Medvetslöshet

Medvetslöshet är när personen inte reagerar. Kontrollera hela tiden att andningen är normal. Om andningen upphör eller personen andas onormalt, vänd över på rygg och… Read More »Medvetslöshet

Astma

Astma är en inflammatorisk luftvägssjukdom. Vid astma uppstår följande: förträngning i luftvägarna, slemhinnan i luftrören svullnar samt segt slem i andningsvägarna bildas. Läs mer om astma… Read More »Astma

Sårskada

Hur allvarlig en sårskada är beror på skadans ursprung, hur kraftig blödningen är, vilken mängd, utbredning. Läs mer om blödningar på 1177.se Sår som behöver sjukhusvård:… Read More »Sårskada

Feberkramp

Feberkramp kommer oftast då temperaturen stiger för snabbt och kan se otäckt ut men är oftast ofarligt. Feberkramp förekommer hos barn. Feberkramp är vanligtvis inte allvarligt.… Read More »Feberkramp

Buksmärta

Ibland kan det vara svårt att veta vad buksmärtan beror på. Läs mer om buksmärta på 1177.se Orsak till buksmärta kan vara: Sök vård vid buksmärta… Read More »Buksmärta