HLR till vuxna - Hjärt och lungräddning

Utbildningsprogrammet vuxen-HLR är avsedd för allmänheten såsom privatpersoner, företag, idrottsföreningar och elever i grundskolan m.fl.

Varje år räddas ungefär 600 personer, både unga och äldre, som drabbats av plötsligt hjärtstopp av att någon i omedelbar närhet kan starta hjärt-lungräddning. Med rätt kunskap och dina bara händer kan du rädda liv.

Betala nu eller vid kurstillfälle

Från:

4,950.00 kr

 • Utbildas av ambulanspersonal

Dela:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on google
Share on twitter
Share on email

Vuxen-Hjärt-lungräddning, HLR

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.

 • Deltagare i vuxen-HLR får lära sig att utföra:
 • Att förstå vem som behöver HLR
 • Larma 112
 • Hjärt-lungräddning-HLR
 • Att använda en hjärtstartare
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Åtgärder vid luftvägsstopp

Efter genomgången kurs erhålls Savelifes egna kursbok på 50 sidor. 

Tidsåtgång: 60–90 minuter
Antal deltagare: 12

Lärandemål i grundutbildning i Vuxen-HLR

Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren kunna:

 • Identifiera hjärtstopp
 • Larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • Utföra HLR med god kvalitet
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR
 • Förstå vikten av regelbunden träning

Instruktören delar med sig av sina erfarenheter från ambulansjukvården.

Vad är ett hjärtstopp?

Hjärtat slutar att slå och ingen pumpförmåga existera. detta beror på problem i hjärtats elektriska system. Hjärtat övergår i vanliga fall till att hjärtat börjar flimrar istället för att fungera normalt. Ett flimrande hjärta pumpar inget blod ut till kroppen. Det går fort, på ett par sekunder blir du medvetslös och faller ihop till marken. För att du ska överleva är den enda behandling är hjärtlungräddning, HLR och en tidig strömstöt från en hjärtstartare. För att du ska lyckas hjälpa någon, gå en kurs i HLR i vuxen eller barn.

 

Vad ska du göra när någon drabbas?

När en person faller ihop medvetslös ska du omgående kontrollera medvetande, kontrollera om onormal eller ingen andning finns. Finns det inga tecken finns ska du omgående larma 112 och påbörja HLR tills ambulansen anländer. Finns det en hjärtstartare snabbt tillstånd ska du så fort som möjligt hämta denna även om du inte har någon utbildning. Hjärtstartare informera hur du ska använda hjärtstartaren. Följ röstinstruktionerna från hjärtstartaren. HLR ges med omväxlande 30 kraftiga och snabba bröstkompressioner samt 2 inblåsningar pumpas. Du ska trycka ner 5–6 cm på en vuxen person och hålla ett tempo på 100-120minuter, med hjälp av bra hastighet så syresätter du blodet runt i kroppen. Att använda en hjärtstartare kan du bryta det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet.

 

Var finns din närmaste hjärtstartare? hjartstartarregistret.se  

Om jag är osäker om det är ett hjärtstopp?

Osäker om du ska börja med HLR, Så ska du ändå påbörja. Missa inte ett hjärtstopp. Att trycka på bröstkorgen är idag ingen fara. Vill du inte blåsa så kan du enbart göra bröstkompressioner tills väntan på ambulans. Men det optimala är att göra 30 kompressioner med växelvis 2 inblåsningar. till barn skall dock alltid både bröstkompressioner och inblåsningar ges. Alla kan lära sig hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare och det är bättre att göra någonting än ingenting alls.

 

SÅ HÄR GÖR DU VUXEN-HLR

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen.
Med start av HLR, hjärt-lungräddning kan blodet pumpas runt manuellt.
Kraftiga bröstkompressioner i högt tempo samt inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation tills ambulans anländer. Ju tidigare HLR, bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva vid ett hjärtstopp.

 

SÅ HÄR GÖR DU HJÄRT- LUNGRÄDDNING -HLR

Innan du startar hjärt-lungräddning, HLR, måste du kontrollera medvetande och andning.

Kontroll av medvetande
Ta ett tag i axlarna, skaka försiktigt i personen och försök väcka henne/honom
Om personen inte vaknar ska du kontrollera andningen.

Kontroll av andning
Öppna luftvägen genom att lägga en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med din andra hands pek -och långfinger.
Lägg ditt öra nära personens näsa och mun, lyssna och känn efter andetag, se samtidigt på bröstkorgen om den höjer sig.

Om personen har onormal andning eller inte andas alls, eller du är osäker ska du bedöma det som att personen har drabbats av hjärtstopp, larma 112 och starta hjärt-lungräddning.

Bröstkompressioner, tryck på bröstkorgen
Placera din ena handlov mitt på bröstbenet mellan bröstvårtorna, placera din andra hand ovanför den andra. Tryck ned bröstkorgen minst 5 cm (ej mer än 6 cm). Håll en takt av 100–120 tryck/min.
Tryck 30 gånger

Inblåsningar
Skapa en öppen luftväg: håll en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med andra handens pek- och långfinger. Knip om personens näsa, blås in luft tills bröstkorgen höjer sig.
Gör 2 inblåsningar.

Gör 30 kompressioner för att sedan ge 2 inblåsningar tills ambulans anländer. Avbryt om personen andas med normala andetag eller visa tydliga livstecken.

Hur ofta ska du träna HLR?

HLR-rådet rekommenderar att alla tränar varje år.

 

Vad orsakar hjärtstopp?

Det är större risk om man har en sjukdom sedan tidigare. Det är viktigt att förebygga för att minska risken att man drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det som kan orsaka hjärtstopp är hjärtinfarkt, drunkning, kvävning förgiftning med läkemedel.

Hjärtstopp orsakat av syrebrist är vanligast hos barn och därav att använda en strömstöt från en hjärtstartare relativt litet. Olyckor i form av traumatiska händelser såsom trafikolyckor, fallolyckor eller annan typ av våld såsom misshandel, knivstick eller skottskador orsakar en livshotande blödning hos en person där hjärtat i övrigt är friskt.

Hur många avlider varje år?

Socialstyrelsens dödsorsaksregister 91 002 dödsfall i Sverige år 2015. Från ambulanssjukvården rapporteras varje år att cirka 5550 drabbas av oväntade hjärtstopp utanför sjukhus där HLR påbörjats av en privatperson eller av ambulanspersonal, överlevnaden till 30 dagar var där 11%.

Framgångsfaktorer till överlevnad är?

Larma tidigt, behandling med hjärtstartare, påbörja HLR omgående. I bevittnade fall av förmodat hjärtorsak kan överlevnaden till 30 dagar uppgå till 70%.

 

Vad är en hjärtinfarkt?

Blanda inte ihop Hjärtstopp och hjärtinfarkt, det är inte samma sak, däremot kan hjärtstopp orsakas av en hjärtinfarkt. Hjärtstopp leder till döden om det inte behandlas omedelbart. Hjärtinfarkt kan man överleva. Hjärtinfarkt beror på cirkulationsrubbning ofta beroende på proppbildning i hjärtats kranskärl vilket leder till syrebrist i hjärtmuskeln. Den del av hjärtat som blir utan syre skadas allvarligt och skadan blir allvarligare ju längre det dröjer innan proppen kan lösas upp. Den skada som blir kvar efter en propp kallas hjärtinfarkt.

Hur kan jag upptäcka att jag har hjärtinfarkt?

symtom är smärta i bröstet, dock kan smärtan variera. kallsvettig, blek, yrsel, andnöd, buksmärtor, smärta ut i arm, käke och bak mot ryggen. Tryck och tyngdkänsla över bröstet, andnöd och orkeslöshet. Detta är några av symtomen som finns. Det är viktigt att komma under vård. Ni ska omgående ringa 112 så en ambulans kan komma och behandla er. Ambulanspersonalen har kunskap och kan hjälpa er mot smärtan, andnöden och omgående transportera er till sjukhus. Skulle ni drabbas av ett hjärtstopp så finns behandlingen av en hjärtstartare i ambulansen.

 

Ökar chansen till överlevnad av hjärtlungräddning, HLR?
chansen till överlevnaden ökar med 2–3 gånger om tidig HLR startad direkt av lekman (bystander) visar flera vetenskapliga studier. Detta i jämfört med om ingen återupplivning startar innan ambulansens ankomst.

Räddar hjärtstartaren liv?

Med god kvalité av HLR och en en strömstöt från en hjärtstartare ökar överlevnaden. Att koppla på hjärtstartaren och följ röstinstruktionerna och detta kan göras inom 3 minuter så har man en hög överlevnad som 70% påvisats vid bevittnade hjärtstopp med defibrillerbar rytm.

Är tidig HLR viktig?

Att starta tidig HLR och att få fram en hjärtstartare är avgörande faktor för överlevnaden.

 

Hur många överlever ett hjärtstopp i Sverige varje år?

Från Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret 2018 visar det sig att den nationella överlevnaden är 11,4%. Detta motsvarar 638 liv räddades utanför sjukhus.

 

Kan vi bli bättre?

Samverkan, forsning och att företag/privatpersoners organisation kring HLR gör det möjligt att öka överlevnaden. Att träna regelbundet är avgörande faktor för att kunna öka överlevnaden samt att hög kvalité av HLR genomförs.

Svenska HLR-rådet har som mål till år 2025 att 1000 liv årligen ska räddas utanför sjukhus.

 

Vad händer i Sverige kring HLR?

Nationell samverkan
Flera projekt pågår runt om i landet med olika organisationer och samverkan så som SOS-alarm, räddningstjänst och polis kommer snabbare fram vid hjärtstopp. sms livräddare i VG Regionen, Stockholms län, Västmanland och Sörmland larmar ut frivilliga livräddare via SMS till hjärtstopp, eller för att hämta närmaste hjärtstartare.

Vad är Hjärtstartarregistret?

Regissera din/dina hjärtstartare!

Svenska Hjärtstartarregistret (SHR) är en karta där man se var närmaste hjärtstartare finns placerad. Du kan gå in på hjärtstartsregistret.se för att kunna se var din närmaste hjärtstartare finns.

Hur gör jag HLR?

Intresseanmälan

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “HLR till vuxna – Hjärt och lungräddning”