Första Hjälpen & HLR till Vuxna

  • Både Hjärt-Lungräddning med hjärtstartare och Första Hjälpen
  • Utbildas av ambulanspersonal, ni får kunskap i att agera vid olyckor och sjukdomsfall
  • Praktisk praktisk träning, ca 70% av utbildningstiden

Kontakta oss