Första Hjälpen & HLR till Vuxna

  • Både Hjärt-Lungräddning med hjärtstartare och Första Hjälpen
  • Kunna agera vid olyckor och sjukdomsfall
  • Praktisk praktisk träning, ca 70%