D-HLR kurs för insatspersonal 

  • Träna senario/rollspel som utövas av instruktören som tillvardags jobbar som ambulanspersonal
  • Träna med kvalité dockor
  • Praktisk träning med kvalité på återkoppling till dina kunskaper

Kontakta oss