Brandutbildning

Kurslängd: ca 3.5 timmar

Utbildningen är anpassad efter lagen om Systematiskt Brandskyddsarbete som alla arbetsplatser ska följa.

Kursinnehåll:

 • praktiskt handhavande av brandredskap och brandfilt
 • val av släckredskap – vilka släckmedel finns
 • utrymningsvägar
 • förstå brandlarm och vilka åtgärder som måste vidtas
 • brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp

 

Betala nu eller vid kurstillfälle

Beskrivning

Brandskyddsutbildning

En grundläggande brandskyddsutbildning vänder sig till alla och utbildningen kan anpassas efter ditt företags förutsättningar.

Tidsåtgång: 3 timmar

Max antal deltagare: 16 personer/tillfälle

Efter utbildningen skall deltagaren:

 

 • Brandens uppkomst
 • Förstå de vanligaste brandriskerna
 • Förebyggande av brandrisker
 • Förstå vilka lagar och regler som påverkar vårt brandskydd
 • Förstå hur man bör jobba med SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)
 • Förstå det tidiga brandförloppet och riskerna med rök och utrymning
 • Förstå grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
 • Förstå hur man agera vid en brand

Utbildningsinnehåll:

 • Du får släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt
 • Brand i kläder

Kostnad: 7450 kr  

 

 

 

Utrymningsövning

Övningen inleds med brandskyddsansvarige och de utrymningsansvariga på företaget. Vi går igenom den kommande utrymningen och vilka inslag som ska ingå.

Tidsåtgång: 2 timmar  (planering/utvärdering 1-2 timmar. Genomförande 30 minuter).

Max antal deltagare: 16personer/tillfälle

I planeringen av utrymningsövning går vi igenom:

 • Om det ska vara statister på kontor, toalett mm
 • Om det ska vara rök någonstans (vi har då med rökmaskin)
 • Om det parallellt ska simuleras skadade personer, hjärtstopp mm
 • Om övningen ska ske oannonserat för personalen

Brandlarm kommer utlösas med eller utan rök. Personalen skall då utrymma lokalen och samlas på respektive återsamlingsplats. Utrymningsledarna skall hjälpa till med utrymningen och lämna besked till företagets utrymningsansvarige.

Parallellt med övningen kan brandsläckning övas med brandsläckare mot bål och brandfilt mot brinnande människa/docka.

Efter övningen samlas deltagarna för uppföljning och erfarenhetsutbyte. Resultatet diskuteras och förbättringsåtgärder vidtas där det har varit problem eller brister.

 

 

Heta Arbeten ®

Heta Arbeten har ett utbildningsmaterial som är anpassat för en modern arbetsmarknad. Kursplanen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten® skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

 

Tidsåtgång: 7 timmar

Max antal deltagare: 20 personer/tillfälle                    Instruktörer: 1 st.


Utbildningsinnehåll:

Teorin omfattar

säkerhetsregler
brandkunskap
organisation på tillfällig arbetsplats

Praktiken innefattar en släckningsövning.

Utbildningen avslutas sedan med ett kunskapstest i digital miljö. Efter godkänt testresultat blir utbildningsdeltagaren certifierad hetarbetare.

Certifiering
Certifiering sker genom ett digitalt kunskapstest om 16 frågor.
Testet utförs på en dator, i en smartphone eller på en surfplatta och består av 16 frågor som besvaras genom att av tre svarsalternativ välja det korrekta alternativet. Efter avslutat test får kursdeltagaren omedelbar respons på om testet är godkänt eller inte. Ett icke godkänt test ger möjligheten att göra om testet från början. Testet måste utföras inom 30 dagar från kurstillfället.

Ett godkänt test innebär att kursdeltagaren är certifierad hetarbetare och får se en bild på sitt certifikat. Samma bild skickas automatiskt till prägling och det fysiska certifikatet skickas till kursdeltagaren inom sju dagar.

Kostnad: 3150kr/deltagare

Intresseanmälan

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Brandutbildning”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *