Skip to content

Utbildningar

  Boka en hjärtlungräddning och första hjälpen kurs!

  Våra meriterade instruktörer från ambulansen med minst 20 års erfarenhet från akutsjukvård. Vi specialanpassar varje utbildning för ert behov.
  Fokus i utbildningen ligger på praktisk träning där vi gör scenario-övningar i er arbetsmiljö. 

  HLR

  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:7 ska det finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och olycksfall med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Även tillräckligt många personer på arbetsplatsen ska kunna ge första hjälpen & HLR.

  Första Hjälpen och Hjärtlungräddning, HLR

  Första hjälpen & HLR handlar om att ha kunskap och att våga agerar vid olycka eller sjukdomsfall. Ni lär er grunderna i att hantera de flesta livshotande situationerna. Tillsammans med instruktör från ambulanssjukvården ger vi er förutsättningar att ni ska våga och känna er trygga i att ingripa.

  Savelife är unika för vi tittar alltid på vad Ni har för behov och utifrån era risker. Tillsammans med er skräddarsyr vi den utbildningen som är bäst lämpad för er. Vi fokusera på mycket praktisk träning tillsammans med scenrioträning (så nära verkligheten ni kan få med bra rollspel).