Skip to content

Värmeslag

  Kroppen är känslig för höga kroppstemperaturer och hjärnan fungerar inte normalt när den blir för varm. När kroppen blir för varm så har kroppen svårighet att normalisera kroppstemperaturen. Värmeslag uppstår oftast vid hög värme och fuktighet. För att minska risken att drabbas bör du dricka mer och undvika att anstränga dig fysiskt när det är som varmast. Barn och äldre över 65 år är mer känsliga att drabbas. Läs mer om värmeslag på 1177.se

  Orsaken till värmeslag kan vara
  • Varm miljö under lång tid
  • Långvarig ansträngning utan tillräckligt med vätska
  • Bastubad

  Att tänka på:
  Diabetes, stroke och alkoholpåverkan kan lätt förväxlas med värmeslag!

  Detta kan tyda på att personen har fått värmeslag

  • Törst
  • Synstörningar
  • Förvirring och yrsel
  • Huvudvärk och blekhet
  • Svag i kroppen
  • Rödflammig, torr hud
  • Snabb puls

  Åtgärder

  • Arbeta utifrån X ABCDE
  • Ta personen till en svalare miljö
  • Svalka av personen med blöta handdukar. Spraya med svalt vatten gärna med 15-18 grader.
  • Ge kall vätska till personen
  • Ta kontakt med 1177 för vidare handläggning eller om personen är behov av ambulans, larma 112

  Medvetslös:
  Stabilt sidoläge och kontrollera andningen hela tiden, larma 112

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.