Skip to content

Trafikolycka

  Vid en olycka är det viktigt att först tänka på sin egna säkerhet innan man inleder första hjälpen. Tänk på X ABCDE.
  Minnesregel: Stanna 70 m innan olyckan på en väg där hastigheten är 70km/h etc. Tänk på att ställa bilen rak och att hjulen ska vinklas in mot väggrenen. Ni kan läsa mer om säkerhet i vägtrafik på msb.

  Flytta inte en skadad person om det inte är absolut nödvändigt för säkerheten (brand, trafik, rasrisk, etc.)

  Bedöm situationen som helhet

  Genom att bedöma situationen i sin helhet och titta efter synliga skador kan du också få misstankar om andra skador som kräver behandling.

  Efter en kollision eller påkörning i hög hastighet har den skadade blivit utsatt för våldsamma krafter i olycksögonblicket. Därför är det rimligt att anta att personskadorna är allvarliga även om det kanske inte syns utanpå. Detsamma gäller andra olyckor med högenergivåld, t ex fall från hög höjd.

  Åtgärder

  • Stanna en bit ifrån olyckan (på en säker plats- tänk på din egna säkerhet) är det 70km/h på vägen, så stanna 70m innan, ställ bilen rak och vinkla hjulen mot väggrenen. 
  • Förhindra nya olyckor, använd reflexväst, placera ut varningstriangel/varningspuckar
  • Använd bilens varningsblinkers för att varna.
  • Bedöm situationen, vad som behöver göras och få översikt.
  • Larma 112 och ge en lägesrapport.
  • Prioritera vem eller vilka som är i mest behov av akut hjälp enligt X ABCDE.
  • Förhindra om möjligt brand och explosion. Se till att ingen röker på platsen och stäng av motorn i den skadade bilen.

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.