Skip to content

Stabilt sidoläge

  Lär dig rädda liv av ambulanspersonal​
  Stabilt sidoläge, vuxen

  När en person är medvetslös och andas normalt kan personen läggas i stabilt sidoläge för att säkerställa en öppen luftväg.
  Stabilt sidoläge skapar och bibehåller öppen luftväg samtidigt som eventuellt kräkning, slem och blod lättare kan rinna ut. Risken att kvävas minimeras med stabilt sidoläge. Stabilt sidoläge kan behöva göras vid svimning, sjukdomar eller vid slag mot huvudet där personen inte återfår medvetandet. Läs mer om stabilt sidoläge på 1177.se

  Åtgärder

  Lär dig rädda liv av ambulanspersonal​


  Kontrollera medvetande och andning innan du lägger personen i stabilt sidoläge. När du har kontrollerat och försäkrat dig att personen andas normalt – lägg personen i stabilt sidoläge. Lägg ut armen rakt ut, den andra handen mot axeln. Vinkla upp det bortre knäet och ta tag i utsidan av knäet, tryck på knäet och vänd personen emot dig.

  Böj huvudet bakåt och justera handen under haken så att luftvägen hålls öppen, kontrollera andningen. Stanna hos personen, lägg filt/klädesplagg på och under.

  • Om personen har egen andning men är medvetslös – lägg personen i stabilt sidoläge.
  • Larma 112, stanna hos personen hela tiden, kontrollera andning hela tiden, om personen slutar andas ska hjärtlungräddning påbörjas omgående. 
  • Ta av eventuella glasögon, lossa åtsittande kläder, töm fickorna, kontrollera att personen inte har något i munnen.
  • Motverka nedkylning, lägg en filt/klädesplagg under och över personen.
  • Om ingen eller onormal andning larma 112, starta hjärt-lungräddning

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.