Skip to content

Skallskada

  Slag mot huvudet kan orsaka hjärnskakning eller blödning i hjärnan. Symtom kan komma direkt eller efter flera timmar. En blödning i hjärnan kan  bli mycket allvarlig. Läs mer om skallskada på 1177.se

  Blödning:
  En blödning i hjärnan kan vara mycket allvarlig. Vid större blödning leder detta till att hjärnan kläms ihop eftersom skallbenet hindrar expansion.

  Hjärnskakning:
  Slag/våld mot huvudet, exempelvis att cykla omkull eller ramla från en stege. Personen kan vara vid medvetande eller medvetslös.

  Symtom vid hjärnskakning

  • Huvudvärk
  • Trötthet
  • Illamående
  • Kräkningar
  • Minnesluckor

  Det kan vara svårt att bedöma symtomen på en hjärnskakning därför ska ni alltid ta kontakt med sjukvården.

  Om det är bråttom ska ni larma 112, när följande har inträffat:

  • Någon har slagit i huvudet och är avsvimmad längre än en minut
  • Slagit i huvudet och krampar 
  • Tar lång tid för personen att återhämta sig efter medvetslösheten samt att personen känner sig yr, förvirrad eller sömnig

  Symtom vid skallskada

  Detta kan tyda på att personen har drabbats av en skallskada:

  • Blod/vätska från näsa eller öron
  • Olika stora pupiller
  • Motoriskt orolig
  • Förändrat beteende/personlighetsförändring
  • Medvetslöshet
  • Huvudvärk, illamående och kräkningar
  • Kramper

  Åtgärder

  • Arbeta utifrån X ABCDE. Förflytta endast den skadade om det är absolut nödvändigt
  • Larma 112
  • Stabilisera personens huvud med dina händer vid misstanke om nack-ryggskada
  • Personen ska ligga plant och varmt.
   Stoppa blödningar från huvudet, med skyddsförband, ej tryckförband
  • Undersök från huvud till tå för att finna eventuella skador
  • Lämna inte personen ensam
  • Lossa åtsittande kläder

   Medvetslös:
  • Misstänk nack/ryggskada -fixera huvudet med dina händer

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.