Skip to content

Sårskada

  Hur allvarlig en sårskada är beror på skadans ursprung, hur kraftig blödningen är, vilken mängd, utbredning. Läs mer om blödningar på 1177.se

  Sår som behöver sjukhusvård:

  • Sår som är svårt att få ihop eller glipar
  • Skärsår i ansikte, leder och underliv
  • Sår med infektionsrisk så som bitsår, rivsår och förorenat sår
  • Djupa sår
  • Främmande föremål i såret t ex glas eller spik
  • Krossår

  Åtgärder

  • Tvätta såret med tvål och vatten.
  • Ta bort grus eller annat som fastnat i såret med pincett.
  • Tvätta inifrån såret och utåt.
  • Vid behov förband/plåster över skadan.
  • Om förband används, inspektera såret regelbundet så det inte blir infekterat (Var försiktig vid lokal infektion med varbildning i såret eller om såret smärtar, svullnar, rodnar eller luktar illa, feber), ta då  kontakt med sjukvårdsrådgivningen, 1177.
  • Om det glipar – pressa ihop sårkanterna, därefter tejpa.
  • Vid skador i huvud använd skyddsförband.
  • Vid skrubbsår rekommenderas vaselin och förband för att förhindra skorpbildning.

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.