Skip to content

Ögonskador

  Ögonskador kan vara lindriga och andra allvarliga. Att påbörja behandling omgående kan vara avgörande. Läs mer om ögonskador på 1177.se

  Skölj ögat

  Symtom

  • Smärta
  • Rodnad
  • Svullnad
  • Tårflöde
  • Synrubbningar

  Åtgärder

  Om du fått skräp i ögat, åtgärd:

  • Håll ögat brett i sär, spola med ljummet vatten eller ögonspolvätska och be personen titta nedåt, uppåt och åt sidorna. Vid behov lyft på ögonlocket.

  Kemiskt ämne i ögat:

  • Arbeta utifrån X ABCDE
  • Ta personen från det livsfarliga läget
  • Spola genast ögonen med riklig mängd vatten, använd ögonspolvätska om det finns, annars vatten, spola länge minst 20 minuter. Håll ögonlocken brett isär
  • Ta bort kontaktlinser om möjligt, för att kunna spola ordentligt
  • Är man osäker att man även fått något frätande på kroppen spola hela personen med rikligt vatten, ta av personens kläder
  • Är ena ögat utsatt – tänk på att skydda det friska ögat, spola det drabbade ögat så att spolvätskan inte träffar det friska ögat
  • Larma 112 och följ giftinformationscentralens instruktioner

  Om ett föremål sitter fast i ögat:

  • Lägg en gasbinda eller tygkompress över båda ögonen för att förhindra rörelse i det skadade ögat. Ögonen är samrörliga. Föremålet får ej tas bort
  • Har ögat perforerats ska ögat ej sköljas, uppsök sjukvård

  När ska du söka vård?

  • Du har skräp i ögat som inte försvinner trots att du försökt skölja
  • Skada på hornhinnan som inte blir bättre efter en till två dagar
  • Du har tittat i starkt ljus eller laser och har stora besvär efter en till två dagar

  När är det akut?

  • Du ser gråaktig eller mörk skugga i utkanten av synfältet efter en ögonskada
  • Svårt att röra ögat eller ser dubbelt efter en ögonskada
  • Ögat har skadats av vasst föremål eller metallflisa har kommit med hög fart mot ögat

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.