Skip to content

Medvetslöshet

  Medvetslöshet är när personen inte reagerar. Kontrollera hela tiden att andningen är normal. Om andningen upphör eller personen andas onormalt, vänd över på rygg och kontrollera igen. Larma 112 om andningen inte är normal eller om du är tveksam, starta därefter HLR. 

  Person kan bli medvetslös av olika anledningar:

  • Alkoholintag
  • Lågt blodsocker/diabetes
  • Kramper
  • Syrebrist
  • Vätskebrist
  • Förgiftning
  • Blödningar
  • Skallskada
  • Stroke
  • Hjärtinfarkt

   Symtom vid medvetslöshet:
  • Okontaktbar
  • Andningen kan vara påverkad
  • Personen reagerar trögt vid smärtstimulering

  Åtgärder

  • Använd dig av XABCDE, Innan du närmar dig platsen, kontrollera livsfarligt läge. Handla utifrån HLR-schemat, kontrollera medvetande och andning. Påbörja HLR om personen inte andas eller andas onormalt. 
  • Vid medvetslöshet – stabilt sidoläge
  • Ring 112
  • Misstänk nackskada vid medvetslöshet tills motsatsen har bevisats.
  • Stanna hos personen hela tiden.
  • Kontrollera andningen hela tiden.

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.