Skip to content

Kramper/ epilepsi

  Flera sjukdommar och skador kan störa balansen i hjärnan och resultera i ett epileptiskt anfall. Orsaken kan vara epilepsi, förgiftning, feber m.m. Det är viktigt att hjälpa den drabbade personen så att den inte skadar sig i samband med anfallet. Den medvetslöshet som följer efter ett epileptiskt anfall kan medföra livshotande problem med andning. Läs mer om epileptiska anfall på 1177.se.

  OBS! Kramper kan vara ett tecken på hjärtstopp.

  Symtom

  • Ryckningar och muskelspänningar
  • Andningssvårigheter
  • Blålila ansiktsfärg
  • Urinavgång
  • Okontaktbarhet
  • Medvetslöshet

  Åtgärder

  • Larma 112
  • Håll ej fast personen, skydda huvudet mot skador med kläder eller dina händer
  • Lossa åtsittande kläder
  • Motverka nedkylning
  • När anfallet är över lägg i stabilt sidoläge *
  • Kontrollera att andningen är normal hela tiden
  • När anfallet är över undersök eventuella sårskador och åtgärda.
  • Om ingen eller onormal andning larma 112, starta hjärt-lungräddning
  stabilt sidoläge, barn
  Stabilt sidoläge

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.