Skip to content

Hjärt-lungräddning barn

  Hjärtlungräddning till barn från 1 år till 18 år. När hjärtstopp drabbar barn beror det oftast pga syrebrist vid tex drunkning/satt i halsen.
  Inblåsningarna på barn kan vara livsavgörande. Viktigt att vara observant på andningsproblem hos barn som skulle kunna leda till hjärtstopp. Läs mer om hjärt-lungräddning på 1177.se

  • Kontrollera medvetande:
  • Ta ett tag i barnets axlar och försök väcka det. Ropa på hjälp om barnet inte vaknar.
  • Kontrollera andning: 
  • skapa öppen luftväg, se, lyssna känn efter normal andning. Lägg en hand på pannan och två fingrar under hakspetsen.
  • Ingen eller onormal andning, ge 5 inblåsningar, blås tills du ser bröstkorgen höjer sig. Knip om näsan för att luften inte ska läcka ut. Om inga livstecken larma 112 och starta HLR 15 kompressioner och 2 inblåsningar. Om du är själv starta med HLR i en minut innan du larmar 112. Om barnet ser vuxen ut kan vuxen-HLR användas.
  • Tryck 15 gånger med en hand mitt på bröstkorgen. Ge därefter 2 inblåsningar tills du ser att bröstkorgen höjer sig.
  • Takt: 2 kompressioner/sekund, 100-120 minut.
  • Tryck med 4-6 cm djup, 1/3 av bröstkorgen, beroende på ålder
  • Tryck med rak arm och din axel rakt ovanför bröstbenet. Släpp upp helt mellan varje kompression.
  • Finns hjärtstartare, använd den och följ instruktionerna.
  • Fortsätt HLR 15/2, tills ambulans anländer eller att barnet andas normalt.

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.