Skip to content

Hjärt-lungräddning spädbarn (<1 år)

  När hjärtstopp drabbar barn beror det oftast pga syrebrist vid tex drunkning/satt i halsen.
  Inblåsningarna på barn kan vara livsavgörande. Viktigt att vara observant på andningsproblem hos barn som skulle kunna leda till hjärtstopp. Läs mer om hjärt-lungräddning på 1177.se

  • Kontrollera medvetande:
  • Skaka i barnets axlar och ropa på hjälp. 
  • Kontrollera andning: 
  • skapa öppen luftväg, se, lyssna känn efter normal andning. Lägg en hand på pannan och två fingrar under hakspetsen.
  • Ingen eller onormal andning, ge 5 inblåsningar, blås tills du ser bröstkorgen höjer sig. Slut din mun runt mun och näsa. Om inga livstecken larma 112 och starta HLR 15 kompressioner och 2 inblåsningar. Om du är själv starta med HLR i en minut innan du larmar 112.

  Om inga livstecken påbörja HLR.
  Tryck med två fingrar mitt på bröstkorgen 15 gånger, med ett djup av 4 cm. 2 kompressioner/sekund.
  Blås 2 gånger tills bröstkorgen höjer sig.
  Fortsätt med 15/2 tills ambulansen anländer eller om barnet vaknar.
  Finns hjärtstartare, hämta den och följ instruktionerna. 

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.