Skip to content

Feberkramp

  Feberkramp kommer oftast då temperaturen stiger för snabbt och kan se otäckt ut men är oftast ofarligt. Feberkramp förekommer hos barn. Feberkramp är vanligtvis inte allvarligt. Feberkramp förekommer vanligtvis hos barn som är mellan sex månader och fem år.
  Tillståndet varar i de flesta fall någon till några minuter. Små barn som får kramper beror på en viss omognad av hjärnan. Läs mer om feberkramp på 1177.se

  Symtom vid feberkramp

  • Ryckningar och stelhet i kroppen
  • Blåaktig färg
  • Andningssvårigheter
  • Slapphet
  • Medvetslöshet

  Uppsök sjukvård:
  Vid ett krampanfall med feber ska sjukvården alltid kontaktas för bedömning för att utesluta andra orsaker än febern /krampanfallet.

  Larma genast 112 om något av följande händer:

  • Barnet har ett pågående krampanfall för första gången
  • Barnet får kramper flera gånger under samma dygn
  • Barnet återfår inte medvetandet inom fem minuter
  • Barnet krampar i mer än 5 minuter

  Åtgärder

  • Kontrollera medvetande och andning och överväg om det kan vara ett hjärtstopp. Om ingen eller onormal andning, starta hjärt-lungräddning
  • Larma 112
  • Håll ej fast barnet, skydda huvudet mot skador med kläder eller dina händer
  • Du kan ta av kläder, filtar och öppna fönster och ge febernedsättande läkemedel gör att  barnet blir piggare och mer vaken men åtgärderna bryter inte krampen. Kramperna går oftast över på några minuter. Försök att behålla lugnet så att barnet känner trygghet
  • Lossa åtsittande kläder
  • När anfallet är över och barnet har en normal andning, lägg barnet i stabilt sidoläge. Kontrollera andningen hela tiden.

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.