Skip to content

Elolycka

  Varje år sker över 300 elolyckor i Sverige. Men mörkertalet kan vara stort. Vid elolycka larma 112 vid strömgenomgång eller ljusbåge, tex blixt,
  Läs mer om elolycka på 1177.se 

  Symtom vid elolycka

  • Fastnar i strömkällan.
  • Smärta i den kroppsdel som kommer i kontakt med strömkällan
  • Sämre eller ingen känsel alls i kroppsdelarna där strömmen gick
  • Brännskador
  • Hjärtat slår oregelbundet eller snabbare än vanligt
  • Illamående
  • Svårt att andas
  • Svårt att kissa eller att du inte kan kissa alls. Urinen kan ha en rödbrun färg om du kissar
  • Du kan också bli medvetslös

  Åtgärder vid elolycka

  • Bryt strömkällan
  • Vet du inte var du ska bryta strömmen, ryck/knuffa personen från strömkällan. Undvik att ta i bar hud.
  • Ta emot personen i fallet
  • Vid hjärtstopp följ HLR-schemat, medvetande och andningskontroll. Om ingen eller onormal andning larma 112, starta hjärt-lungräddning
  • Vid strömgenomgång larma 112 även om olyckan inte verkar så allvarlig
  • Hämta hjärtstartare

  Om personen är medvetslös:

  • Kontrollera att andningen är normal
  • Lägg i stabilt sidoläge
  • Larma 112 och berätta vad som hänt och vad du misstänker
  • Om ingen eller onormal andning larma 112, starta hjärt-lungräddning

  Uppsök alltid sjukvård om du har:

  • Fått ström genom kroppen
  • Träffats av en ljusbåge
  • Blivit medvetslös
  • Fått brännskador
  • Drabbats av domningar eller kramper
  • Råkat ut för blixtnedslag
  • Kontakta sjukvården även om olyckan inte verkar så allvarlig.

  Undersökningar och utredningar

  En läkarundersökning undersöker hela kroppen:

  • Klinisk undersökning
  • Lyssnar på hjärtat och mäter blodtryck
  • Undersöker hjärtat med EKG 
  • Undersöker huden, bland annat för att se om du har fått brännskador.
  • Lämna blodprov, vissa rekommendera CK, karbamid, leverprov och troponin
  • Urinprov

  Du kan behöva stanna kvar några timmar på sjukhuset för observation.

  Fler undersökningar

  Du kan behöva bli undersökt av olika läkare som är specialister på till exempel följande:

  • nerverna, hjärnan och musklerna
  • ögonen
  • öronen
  • huden
  • skelettet och lederna.

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.