Skip to content

Drunkning

  Alla drunkningstillbud ska till sjukhus. Läs mer om drunkning på 1177.se

  Åtgärder

  • Tänk på din säkerhet, livsfarligt läge. Är du inte simkunnig, det är dåligt väder/vattenförhållanden ska du stanna på land och påkalla uppmärksamhet
  • Larma 112
  • Om du är tillräckligt säker – simma till den nödställde
  • Använd “förlängda armen” som du har mellan dig och den nödställde, tex: en livboj, badleksak eller flytväst
  • Kontrollera medvetande och andning när du kommer fram till den nödställde
  • Om personen inte andas – ge 10 inblåsningar så snart du kan -redan ute på grunt vatten, mun till mun eller mun till näsa. Följ handlingsplanen “HLR drunkning”. När du kommer till land ge ytterligare 5 inblåsningar. Kontrollera om personen andas, påbörja annars HLR, larma 112.
  • Inblåsningarna kan behöva göras kraftigare och med större volym och ta längre tid för att se en tydlig höjning av bröstkorgen
  • Fortsätt med HLR om nödvändigt när du kommer till land
  • Alla drunkningstillbud ska till sjukhus

  Medvetslös med normal andning

  • Lägg i stabilt sidoläge
  • Ta av blöta kläder
  • Minska risken för nedkylning genom att lägga kläder/jackor under och över personen

  Medvetslös med ingen eller onormal andning

  • Larma 112
  • Starta HLR, följ handlingsplanen för Barn eller Vuxna.
  • Använd hjärtstartare så snart som möjligt

  Förväntade symtom om personen vaknar efter ett drunkningstillbud:

  • Rosslande ljud från luftvägen
  • Nedkyld
  • Illamående och hosta
  • Blå/blek hud
  • Fryser

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.