Skip to content

Diabetes

  Diabetes är en ämnesomsättningsjukdom som beror på brist på det blodsockerrreglerande hormonet insulin. Det finns två typer av diabetes, typ 1 och typ 2. Läs mer om diabetes på 1177.se 

  Trådlös sensor för blodsockermätning. Bildkälla: freestylelibre.com

  Symtom vid lågt blodsocker

  • Blek och kallsvettig
  • Irritation
  • Hunger
  • Skakningar eller kramper
  • Yrsel
  • Oro
  • Trötthet
  • Frånvarande, och tittar rakt in i väggen och ni får ingen kontakt 
  • Medvetslöshet

  Åtgärder vid lågt blodsocker

  • Ge i första hand druvsocker, motsvarande 15-20 gram glukos (5-7 bitar). Var noga med att personen kan svälja, så den drabbade inte sätter i halsen
  • Om symtomen kvarstår efter 15 minuter, upprepa 15-20 gram glukos
  • Har ni inte druvsocker kan ett alternativ vara att ge godis/sötsaker, juice
  • När de har återhämtat sig efter intaget av glukos, uppmanna personen att äta smörgås eller liknande
  • Stanna hos personen hela tiden
  • Larma 112

  Om personen inte kan svälja eller är medvetslös:

  • Kontrollera att andningen är normal
  • Lägg i stabilt sidoläge
  • Larma 112 och berätta vad som hänt och vad du misstänker
  • Om ingen eller onormal andning larma 112, starta hjärt-lungräddning

  Läs mer om symtom och åtgärder vid lågt blodsocker på internetmedicn.se.

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.