Skip to content

Buksmärta

  Ibland kan det vara svårt att veta vad buksmärtan beror på. Läs mer om buksmärta på 1177.se

  Orsak till buksmärta kan vara:

  • Slag emot buken
  • Njursten/gallsten
  • Magsår
  • Infektion
  • Inflammation
  • Mens, graviditet
  • Förgiftning
  • Hjärtinfarkt
  • Förstoppning

  Sök vård vid buksmärta i kombination med något av nedanstående:

  • Konstant eller intervallsmärta
  • Hård buk
  • Blod i avföring, urin
  • Förstoppning, diarré
  • Feber
  • Illamående och kräkningar
  • Blek, kallsvettig

  Åtgärder

  • Arbeta utifrån X ABCDE.
  • Täck öppna skador med rena förband.
  • Motverka nedkylning, använd värme/filtar.
  • Ge ej vätska/mat.
  • Larma 112 vid starka smärtor, eller påverkat allmäntillstånd.
  • Ring 1177
  • Känn igenom kroppen från huvud till tå, för att eventuellt finna övriga skador.
  • Föremål som penetrerat kroppen ska sitta kvar
  • Låt personen inta den ställning som känns bäst.

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.