Skip to content

Brännskada

  Skadans svårighetsgrad bedöms efter skadans djup, utbredning, plats, personens ålder, samt ev sjukdomar. Läs mer om brännskada på 1177.se

  Kyl skadan i minst 20 minuter

  Symtom

  • Smärta
  • Rodnad
  • Blekhet
  • Huden blir röd
  • Det bildas blåsor på huden
  • Huden runt skadan svullnar
  • Andningssvårigheter (ex. brandrök)
  • Huden blir vit, brun eller svart och känns hårdare än vanligt
  • Huden blir bedövad

  Åtgärder

  • Kyl den skadade kroppsdelen genast med svalt vatten i minst 20 minuter.
  • Kyl endast den skadade delen så den drabbade inte blir nedkyld.
  • Larma 112 eller 1177 för att få hjälp och råd
  • Efter kylning täck med löst förband
  • Motverka cirkulationssvikt – håll den skadade varm och torr

  Vid medvetslöshet:

  • Lägg personen i stabilt sidoläge, kontrollera att andningen är normal
  • Larma 112

  Bedömning av brännskadans utbredning:

  • Den drabbades handflata motsvarar 1% av kroppsytan.

  Kontakta SJUKVÅRD:

  Om en eller flera av följande saker stämmer:

  • Brännskadan sitter på ett känsligt område, till exempel i ansiktet, på könsorgan, händer, fötter eller över stora leder, det vill säga axlar, armbågar, höfter eller knän
  • Skadan har orsakats av kemikalier eller elektricitet
  • Ett litet barn har fått en brännskada
  • Du har andats in brandrök
  • Tänk på att barn och äldre blir mer påverkade

  Kontakta alltid vården om du har bränt huden så mycket att det har bildats blåsor och om brännskadan samtidigt är så utbredd att den är större än den egna handen. Likaså om du har bränt huden så djupt att skadan är vit eller brunsvart, samtidigt som du har tappat känseln i hudområdet, källa 1177.se

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.